Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme **Update 27/10/200**

Update 27/10/2020 Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme Deze premie is voor alle ondernemingen die opnieuw verplicht gesloten zijn (horeca), of open zijn maar een zwaar omzetverlies hebben over de periode van 01/10 – 18/11. Aangezien het een vervolg is op het Vlaams Beschermingsmechanisme, kan deze premie dus gecombineerd worden met de eerste premie.

 • Voor wie:

  1. Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Keuze tussen: Periode van 01/10 tot 15/11 Periode van 19/10 tot 18/11.
  2. De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
  3. Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Ondernemingen die vorig jaar nog niet actief waren, tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
  4. Uitbaters van cafés en restaurants die in de periode 19/10 – 18/11 verplicht gesloten zijn, moeten geen omzetdaling aantonen. Dit geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode 2019 > 50% betrekking had op take away. Zij moeten wél een omzetdaling aantonen.
 • Bedrag:

  1. De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%. De maximale steun:
  2. Periode 01/10 – 15/11:
   • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
   • € 22.500 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer
  3. Periode 19/10 – 18/11:
   • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
   • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers
 • Aanvraag:
  1. Deze premie kan je momenteel nog niet aanvragen.
  2. Meer informatie vind je op de website van Vlaio.

Vlaamse beschermings mechanisme

Omwille van de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. Om deze bedrijven financieel te ondersteunen wordt het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen.
De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september van vorig jaar) maar is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd voor de zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

Voor wie?

 • bedrijven in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen

Voor wat?

 • omzetdaling van minstens 60% tijdens augustus en september 2020 t.o.v. de referentieperiode in 2019

Bedrag

 • 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (1/2 voor zelfstandigen in bijberoep)

Overbruggingsrecht **UPDATE: 21/10/2020**

Update 21/10/2020

 • Verdubbeling overbruggingsrecht geldt voor de (volledige) maanden oktober en november (ook al geldt de verplichte sluiting voor 4 weken vanaf 19 oktober)
 • (Alleenstaande 2.583,38 euro, Gezinslast 3.228,20 euro)
 • Verkoop van meeneem-maaltijden vormt geen belemmering

Update 27/04/2020

Verlenging van het overbruggingsrecht voor de maand mei goedgekeurd (zie aangepast schema). Ook is er een definitieve beslissing voor uitstel van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage en kan een gepensioneerde ondernemer slechts aanspraak maken op een half overbruggingsrecht en niet op een volledig.

Wat moeten ondernemers doen voor verlenging van de maand mei? Er is geen nieuw aanvraagformulier (voor verlenging) vereist bij:

 • Verplichte sluiting: stilzwijgende verlenging (ook al heeft men toelating in de loop van mei te heropenen)
 • Vrijwillige sluiting: stilzwijgende verlenging. Xerius informeert de zelfstandigen (via e-mail of brief) met uitdrukkelijke vermelding dat men Xerius wél moet verwittigen indien in mei niet minstens 7 opéénvolgende dagen onderbroken wordt.

update 09/04/2020

Donderdag, een nieuwe updatedag. En het is er opnieuw ééntje om u tegen te zeggen, want er worden nu ook halve uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen.

Wat betekent dit in de praktijk?

 • Voor de maanden maart en april kan je klant maximaal een halve uitkering overbruggingsrecht aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht voor:
  1. De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen).
  2. De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen).

Zij hebben recht op een halve financiële uitkering ten belope van maximaal:

 1. 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of
 2. 807,05 euro/maand (met gezinslast).

Opgelet: het betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep / actieve gepensioneerde zelfstandige aanspraak kan maken. Indien hij of zij reeds een vervangingsinkomen geniet, wordt de financiële uitkering mogelijk verminderd. M.a.w. cumulatie van de uitkering overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is in bepaalde gevallen wel mogelijk.

UPDATE 06/04/2020

 • Eerste uitbetalingen voor de maand maart staan gepland voor deze week (afhankelijk van uw sociaal verzekeringsfonds)

UPDATE 25/03/2020

 • Alle zelfstandige die hoofdberoep bijdragen betalen in België kunnen aanvraag doen, ook als hun domicilie in een ander lidstaat ligt

Voor wie?

 • Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten.
 • WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut
 • NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep
 • Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).
 • Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.
 • Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie en wordt uitbetaald door Xerius.

  !!!!Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)!!!!

Bedrag uitkeringen

 1. Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 2. Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:
 3. Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:
  • Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.
 • NIEUW: Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen.

Hoe aanvragen?

 • Via een formulier verkrijgbaar bij je sociaal verzekeringsfonds
 • Via Marvan

!!! Nodig: Persoonlijk IBAN nummer voor uitbetaling !!!

Overbrugginsrecht Relance Omzet daling van 10% na heropstart na gedeeltelijke of volledige sluiting

Wie?

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Voorwaarden:

 • sectoren die het voorwerp hebben uitgemaakt, bij ministeriële besluiten, van een volledige of gedeeltelijke sluiting gedurende meer dan een kalendermaand
 • Jouw omzet of bestellingen van het kwartaal voorafgaand aan de betrokken maand daalde met 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.
 • Voor de maanden juli en augustus vergelijkt men de cijfers van het 2e kwartaal 2020 (‘kwartaal vooraf’) te vergelijken met cijfers van 2e kwartaal 2019.
 • Voor de maand juni gaat de vergelijking over het ‘kwartaal waarin’ het overbruggingsrecht wordt aangevraagd, en gaat dit ook over de cijfers van 2e kwartaal van 2020 ten opzichte van de cijfers van het 2e kwartaal van 2019.

Bewijsstukken:

 • Attest van de boekhouder
 • Staving door objectieve stukken

Vlaamse ondersteuningspremie bedrijven in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen

Wat?

 • Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen, zelfs na de versoepelingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Voor wie

 • Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:
 • ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
 • ndernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Bedrag

 • € 2.000 (€ 1.000 voor bijberoep)

Waar aanvragen

Sociale bijdragen - uitstel van betaling !! UDATE 18/06/2020 !! Ondernemers in hoofdberoep, bijberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus. En dit zonder verhogingen of interesten.

Nieuwe maatregel - Update 18/06/2020

 • 3de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 september 2020 naar 30 september2021
 • 4de kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 december 2020 naar 31 december 2021

Deadline

 • Aanvragen voor 15/09/2021 en 15/12/2021

Welke kwartalen? - Update 06/04/2020

 • Regularisatiebijdragen voor het jaar 2018 met betalingsdatum 25/03/2020 naar 31 maart 2021
 • Regularisatiebijdragen voor het jaar 2018 met betalingsdatum 25/06/2020 of 25/09/20 naar 25/06/2021
 • 1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
 • 2de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

Deadline

 • Aanvragen voor 15/06/2020

Hoe aanvragen?
Mail met volgende gegevens en vraag tot uitstel of rechtstreeks formulier (afhankelijk van uw sociaal verzekeringsfonds):

 • naam en voornaam
 • woonplaats
 • naam en zetel van je bedrijf
 • ondernemingsnummer

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage:

 • In afwachting van politiek akkoord (is dus nog niet definitief)
 • Alle vennootschappen moeten de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen tegen 30 juni. Omwille van het coronavirus is er beslist dat alle vennootschappen uitstel krijgen tot 31 oktober 2020.

Aanvullende Compensatiepremie Aanvullende premie voor terugval omzet na heropening

Wat?

 • Aanvullende Compensatiepremie van 2000 of 1000 euro voor bedrijven die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen: Deze premie kan waarschijnlijk in de 2e helft van juli aangevraagd worden. Wil je een mail van Vlaio ontvangen zodra dit mogelijk is? Dan kan je zich inschrijven via deze link. Zodra de premie kan aangevraagd worden, brengen zij je onmiddellijk op de hoogte.
 • Opgelet: Deze premie moet uiterlijk op 15 augustus 2020 online aangevraagd worden.
 • De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Voor wie?

 • Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:
  1. ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
  2. ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Dus, hebben je klanten een goedkeuring gekregen voor de Hinder- of Compensatiepremie, en ze voldoen aan de omzetdaling van 60%, kunnen zij deze premie aanvragen. Ondernemingen die een weigering kregen van Vlaio, kunnen dus geen aanvraag indienen zolang de Hinder- of Compensatiepremie niet goedgekeurd werd.

Vlaamse hinder- en sluitingspremie Indien je als ondernemer verplicht je zaak moet sluiten omwille van de Corona maatregelen dan heb je recht op een sluiting- of hinderpremie.

Update: 18/04

 • Verlenging deadline naar 30/06/2020.

Update 27/03 * AANVRAAG HINDERPRMIE BESCHIKBAAR

Update: 24/03

 • De corona hinderpremie kan enkel aangevraagd worden in geval van verplichte sluiting.
 • Winkels die open mogen blijven, komen niet in aanmerking voor de corona hinderpremie. Het gaat over:
  1. Voedingswinkels (incl. nachtwinkels)
  2. Dierenvoedingswinkels
  3. Apotheken
  4. Krantenwinkels
  5. Tankstations en leveranciers van brandstoffen
  6. Kapperszaken (bericht sluiting 24/03/2020)
 • Wie moet verplicht sluiten? Check de lijst van de Nationale Veiligheidsraad van 19/3/2020.

De voorwaarden zijn

 1. Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
 2. Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 3. Een vereniging met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst
 4. De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 5. De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 6. De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
  • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.
  • De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel die ook verplicht moet sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen, voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.
  • Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.
  • De steun wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor één ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

Premie

 • Volledige sluiting: 4000€ en na 21 dagen 160€/dag

Hoe aanvragen?

Ouderschapsuitkering voor zelfstandigen Update 18/05/2020 - Uitkering voor thuiswerkende zelfstandigen met kinderen

Zaterdag 16 mei heeft de Ministerraad een ‘tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen’ goedgekeurd.

Voor wie?

 • Het gaat om een maandelijkse uitkering van 532,24 euro (875 euro voor éénoudergezinnen) voor mei en/of juni 2020 voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking.
 • Dit kan niet gecombineerd worden met de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht.
 • aanvraag via uw sociaal verzekeringsfonds

Wat met combinatie ouderschapsverlof en zelfstandige in bijberoep:

 • Indien je als werknemer ook zelfstandige in bijberoep bent, heb je ook recht op het corona-ouderschapsverlof en zal je dus ook uitkeringen ontvangen.
 • Aandachtspunt: werknemer moet dit uiterlijk 3 werkdagen op voorhand aanvragen.

Schematisch overzicht?

Vlaamse compensatiepremie !! UPDATE 05/05/2020 !! aanvraagformulier beschikbaar!

Voor wie?

 • Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro
 • Uiterste indiendatum is 30 juni 2020 (Vlaio streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten)
 • Actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest
 • Onderneming of zelfstandige is actief in de KBO op 12 maart 2020 (Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten vb. faillissement, vereffening, stopzetting).
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn (je dient slechts 1 aanvraag in per onderneming);
 • Premie wordt uitbetaald aan de onderneming die de aanvraag doet
 • Starters nà 14/03/2020 komen niet in aanmerking

Opgelet; je kan enkel een premie krijgen in geval van een omzetdaling ingevolge de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro

 • Omzetverlies van 60%

Bedrag éénmalige premie

 • 3.000 euro

  1. Zelfstandige in hoofdberoep
  2. Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens € 13.993,78
  3. Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  4. Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  5. Een vereniging of VZW met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.
 • of 1.500 euro
  1. Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld
  2. Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.
  3. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

 • De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van volgende 5 categorieën:
  1. de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
  2. de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
  3. de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
  4. de ondernemingen die essentiële diensten leveren.
  5. Ben je niet actief in één van voormelde sectoren en was je niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt je onderneming in aanmerking voor steun indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor de categorieën 1 t.e.m. 4 vind je in bijlage de lijst van de NACE-codes. De ondernemingen van categorie 5 zullen hun aanvraag moeten motiveren dat de omzetdaling het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen.

Uitgesloten zijn:

 • 64200 Holdingvennootschappen;
 • 68201 Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • 70100 Activiteiten van hoofdkantoren;
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • Ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (zij genieten van de Hinderpremie).

Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen

 • Omzetverlies van -60% (excl. BTW) aantonen via verklaring op eer aan Vlaio

Vergelijking referentieperiode 14/03/20 tot 30/04/20 met 14/03/19 tot 30/04/19. Tip: Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode

 • Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van één van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen, moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.

Deze premie kan niet gecumuleerd worden met:

 1. de corona hinderpremie
 2. achtergestelde leningen in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV
 3. de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
 4. de sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

Vanaf vandaag kunnen ook ondernemers die zich reeds (pré)registreerden voor de Compensatiepremie hun aanvraag indienen. Vanaf morgen kan dit door iedereen aangevraagd worden. Deadline = 03/06/2020. In bijlage vinden jullie de handleiding van de schermen die bij Vlaio moeten ingevuld worden (wat vrij eenvoudig is). Een webformulier (cfr. de Hinderpremie) specifiek voor accountants staat nog niet online. We veronderstellen dat dit eerstdaags ook in orde komt.

Nog even kort:

 1. Check de ondernemer zijn KBO op basis van Nacebelcodes (zie bijlage) of onderneming onder categorie 1, 2, 3, 4 of 5 v
 2. Eenmanszaak of vennootschap?
  • Vennootschap? Het statuut van de mandataris speelt geen rol en kan steeds de 3.000 euro aanvragen
  • Eenmanszaak? Het statuut van de ondernemer (hoofd- of bijberoep) is bepalend voor de hoogte van de premie 3.000 euro of 1.500 euro
  • Voor een bijberoeper wordt de premie bepaald volgens het netto belastbaar beroepsinkomen van 2019. Tip voor eenmanszaken: ondernemers die van Artikel 37 genieten, vinken in de applicatie aan dat ze zelfstandige in hoofdberoep zijn.
 3. Categorie 1, 2, 3 of 4? Enkel omzetdaling van 60% vereist (via verklaring op eer - bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden- wel gedurende 5 jaar ter controle bijhouden).
 4. Categorie 5? Omzetdaling van 60% + substantiële exploitatiebeperking aantonen (via verklaring op eer - bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden- wel gedurende 5 jaar ter controle bijhouden)

Hoe aanvragen?

Steunmaatregel banken Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen, die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn.

Het renteluik blijft verder lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd. De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren.

Criteria

 1. Omzet moet fors teruggevallen zijn
 2. Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers
 3. Al dan niet gedwongen om te sluiten
 4. Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten

Het spreekt voor zich dat ondernemers best contact opnemen met hun bank voor de juiste modaliteiten. Verder is er ook de waarborgregeling (bazooka) van 50 miljard euro voor bedrijven. Dit bedrag wordt gebruikt voor nieuwe overbruggingskredieten en extra kredietlijnen.

Attest verplaatsing Noodzakelijke attest om stukken af te leveren

- Download hier het attest voor je verplaatsing tot indienen stukken.

Links Corona Hierbij de verschillen aanvraag-mogelijkheden en extra info

personeel tegemoetkomingen en versoepelingen voor werkgevers

FAQ werkgever (RVA)

Bijberoep Update versoepeling voorwaarden combinatie tijdelijke werkloosheid

Eerder was er aangekondigd over de strikte voorwaarden om een bijberoep te mogen uitoefenen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid.

Deze regels worden nu tijdelijk versoepeld tot 30 juni 2020: wie zijn bijberoep al uitoefende vóór hij op tijdelijke werkloosheid werd gesteld, moet zijn bijberoep niet aangeven bij de RVA. Er is dus tijdelijk geen toelating nodig van de RVA om verder te werken als zelfstandige in bijberoep en de voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop de activiteit uitgeoefend mag worden en het soort activiteit dat mag uitgeoefend worden, zijn niet van toepassing. De inkomsten uit het zelfstandig bijberoep hebben bovendien geen invloed op de werkloosheidsuitkering.

Opgelet: het starten van een bijberoep tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid blijft in principe verboden. Info website RVA

Vrijstelling Sociale bijdragen Dit is eveneens mogelijk, maar dan bouw je wel geen pensioen rechten op.

Te vragen best op het einde van het 2de kwartaal. Hier weer eerst een uitstel van betaling vragen en dan pas de vrijstelling.

Vermindering sociale bijdragen Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.

Dit is natuurlijk op dit moment heel moeilijk in de schatten, waardoor ik toch aanraad om eerst “uitstel van betaling” te vragen en nadien eventueel de vermindering.

Arbeidsongeschikheid Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode)

Uitkering

 • Met gezinslast : 62.08€ per dag
 • Alleenstaande : 49.68€ per dag
 • Samenwonende : 38.10€ per dag

Hoe aanvragen

 • Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en zo snel mogelijk indienen bij je ziekenfonds.

FOD Financiën De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

 • U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften PERIODIEKE AANGIFTEN

 • Aangifte over ... Termijn verlengd tot ...
 • Februari 2020 6 april 2020
 • Maart 2020 7 mei 2020
 • 1ste kwartaal 2020 7 mei 2020
 • Bent u starter(externe link) of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf(externe link) en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Dan wordt er eveneens een uitstel verleend, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

 • Opgave over ... Termijn verlengd tot ...
 • Februari 2020 6 april 2020
 • Maart 2020 7 mei 2020
 • 1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020.
 • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

 • U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
 • Dit uitstel geldt voor:
 1. BTW

  • Betaling voor... Termijn verlengd tot ...
  • Maandaangifte - februari 2020 20 mei 2020
  • Maandaangifte - maart 2020 20 juni 2020
  • Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 220 20 juni 2020
 2. BEDRIJFSVOORHEFFING

  • Betaling voor... Termijn verlengd tot ...
  • Maandaangifte - februari 2020 13 mei 2020
  • Maandaangifte - maart 2020 15 juni 2020
  • Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020
  • Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
 3. Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
  • Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Advies en updates

Bij niet ziekte, vraag eerst uitstel van betaling sociale bijdrage aan. Bij ziekte, eerst je ziekenfonds verwittigen en uitstel van betaling sociale bijdrage. Bij de links kan je de hulppagina voor je eigen fonds terugvinden